Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a ChairPro Magyarország Kft.

(székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B., adószám: 24900526-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:                                    Chairpro Magyarország Kft.

A szolgáltató székhelye:                          2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B.

Elektronikus levelezési címe:                 info@chairpro.hu

Cégjegyzékszáma:                                    13-09-169546

Adószáma:                                                   24900526-2-13

A tárhely-szolgáltató adatai:                    SuperHosting.BG LTD

                                                                        36, D-r G.M. Dimitrov Boulevard, Sofia, Bulgaria

                                                                        sales@superhosting.bg 

                      

I.            Alapvető rendelkezések:

1.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.  Jelen szerződés hatálya a www.chairpro.hu weboldalon keresztül lebonyolított adásvételi tranzakciókra terjed ki, ahol a szolgáltató, mint eladó jelenik meg.

1.3.  A www.chairpro.hu internetes oldalon található webshop tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

1.4.  Az áruházunkban történő vásárláshoz kötelező regisztrálni. A regisztráció előnye, hogy nem kell minden egyes vásárlásnál újra és újra megadni az adatokat. Ha regisztrálni szeretne, akkor a [Személyes adatok/Fiók létrehozása] menüpontra kattintva meg kell adnia személyes adatait: nevét, e-mail címét, telefonszámát, a szállítási címet, számlázási címetés a jelszavát. 

 

II.            Adatkezelési szabályok:

2.1.  A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja át.

2.2.  A megadott adatokat a Szolgáltató a felhasználó külön hozzájárulásával felhasználhatja saját marketing akciói, így például hírlevél küldés során.

2.3.  A regisztráció törlésére, illetve a hírlevélről történő leiratkozás lehetősége biztosított.

 

III.            Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1.  A honlapon megjelenített termékek csak online módon vásárolhatóak meg. Az egyes termékeknél feltüntetett árak az ÁFA-t és a házhozszállítás díját is tartalmazzák. 

3.2.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

IV.            Rendelés menete

4.1.   A rendelés során az oldal látogatója a „Kosárba” feliratú gombbal kiválogatja a megrendelni és megvásárolni kívánt termékeket. A fizetéshez a „Tovább a pénztárhoz” jelzésű gombbal lehet tovább lépni. Amennyiben ezt megelőzően a látogató regisztrációjára nem került sor, úgy azt ezen a ponton teheti meg. A fizetési opció kiválasztása és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása után a „Rendelés elküldése” gombbal lehet a kiválasztott termékek megrendelését véglegesíteni.

4.2.  Adatbeviteli hibák kijavítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetőség, mind a kiválasztott termékek típusa, mind azok mennyiségére vonatkozóan.

4.3.  On-line átutalással, készpénzes utánvéttel, illetőleg PayPal elektronikus fizetési módozattal lehetséges termékeinket megvásárolni.

4.4.  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

V.            A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1.  A megrendelések fogadásáról legkésőbb 48 órán belül értesítőt küldünk. A készpénzes utánvétes megrendeléseket az értesítő kiküldését követő munkanapon továbbítjuk a gyártó, vagy a Magyarországon kizárólagos forgalmazási joggal rendelkező kereskedő felé. Az átutalásos, ill. PayPal rendszeren keresztül történő megrendeléseket a pénz beérkezését követően továbbítjuk.

5.2.  A teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 30 munkanap. Ha a teljesítés várható ideje ennél hosszabb, úgy Szolgáltató köteles erről tájékoztatni a Megrendelőt.

5.3.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.4.  A Felhasználó elfogadja, hogy a számlát elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre kapja meg nyomtatható formátumban, cégszerű aláírás és pecsét nélkül, mivel azok nem szükséges kellékei a számlának a hatályos jogszabályok értelmében.

 

VI.            Elállás joga

6.1.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket.

6.2.  Az elállási jogát a Megrendelő/Vevő a ChairPro Magyarország Kft. ügyfélszolgálatának postai vagy elektronikus írásos formában történő tájékoztatása mellet gyakorolhatja.

Cím:               2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 156. B

info@chairpro.hu

 

VII.             Garancia, jótállás

7.1.   Az oldalunkon forgalmazott termékeinkre a gyártók által biztosított jótállást vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

 

VIII.            Panaszkezelés

8.1.   Ügyfeleink panaszait az oldalon nyilvánosan is elérhető elektronikus címen info@chairpro.hu kezeljük.  

8.2.  Mivel cégünk internetes kereskedelmet folytat, ezért személyes ügyfélszolgálatot nem biztosítunk, és ezt Megrendelő/Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja.

8.3. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

 
Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

IX.            Vegyes rendelkezések

9.1.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9.2.  Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Leányfalu, 2014. július 3.