Adatvédelmi nyilatkozat


Az adatvédelem kiemelten fontos a chairpro.hu számára, ezért a személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járunk el. Az alábbiakban rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Chairpro Magyarország Kft., mint a chairpro.hu üzemeltetője kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében. 

Az adatkezelő adatai:

Chairpro Magyarország Kft.

Móricz Zsigmond út 156. B ép.

2016 Leányfalu

Magyarország

Adószám: 24900526-2-13

 

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tároljuk.

Tárhely szolgáltatónk:

DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság,

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Telefonszám: +36 1 432 3133

Email: info@doclernet.hu

 

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a Chairpro Magyarország Kft.-n kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja az alábbiakban.

 

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

 

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a chairpro.hu-al és személyes adatait elektronikus formában (e-mailben) 30 napon belül elküldjük Önnek.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a chairpro.hu automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez 30 napon belül elektronikus formában (e-mail) történik meg. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.


A helyesbítés joga: 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.  Ha rendelkezik, chairpro.hu fiókkal személyes adatait szerkesztheti a fiók oldala alatt is.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, Chairpro Magyarország Kft. által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

- folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal

- nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra vagy részlegesen szállítottuk

- rendezetlen tartozása van a Chairpro Magyarország Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül

- az elmúlt 3 évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat, termékeinket.

- adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették

- hitelképességét negatívan bírálták el az elmúlt három hónapban

- ha bármilyen terméket vagy szolgáltatást vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Chairpro Magyarország Kft. „jogos érdekei” szerint történik. A Chairpro Magyarország Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

- követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben (leiratkozás)

- e-mailben az info@chairpro.hu email címen

 

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy Chairpro Magyarország Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

- Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Chairpro Magyarország Kft. jogos érdeke alapján, a Chairpro Magyarország Kft. korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

- Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Chairpro Magyarország Kft-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

- Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását

- Ha a Chairpro Magyarország Kft-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az info@chairpro.hu e-mail címen.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha úgy gondolja, hogy a Chairpro Magyarország Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.

 

Online vásárlás

 

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy a Chairpro Magyarország Kft-nél feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítési problémák esetén értesítéseket küldjünk. 

Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére.

Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre.

A személyes adatait felhasználjuk azonosításra, és arra hogy a külső feleknek igazoljuk az Ön címét.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel 

- kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám

- fizetési információ és fizetési előzmények

- rendelési információ

Ha van chairpro.hu fiókja, akkor a fiókjával kapcsolatos személyes adatait is feldolgozzuk, például:

- fiók azonosítóját

- a vásárlási és megrendelési előzményeket

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított személyes adatait arra használjuk, hogy a fent említett szolgáltatásokat nyújtsuk; vállalatoknak igazoljuk vissza az Ön címét, a terjesztő szolgáltatók a megrendelés kézbesítésével kapcsolatban használják fel azokat.

Kiszállítás:

Megrendelés esetén a megadott név, cím, szállítási cím és telefonszám adatokat, a megrendelés adataival együtt a Chairpro webáruház a következő adatkezelők felé továbbítja:

Antares Hungary Kft.

6763 Szatymaz, Kossuth u. 14.

E-mail: antares@antares.hu

Telefonszám: +36 (62) 583-510

 

Icotrade Online Kft.

Árpád fejedelem útja 44.

1023 Budapest

Email: info@irodabutor.net

Telefonszám: +36 1 387-7526

 

ASAP Magyarország Kft. a GLS Hungary Kft. szerződött partnere

1239 Budapest

Ócsai út 1-3.,5229

E-mail: info@asaphungary.com

Telefonszám: +36 30 221 2016

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Skyport GmbH

Johannes-Gutenberg-Straße 7-9

92245 Kümmersbruck

Németország

Telefonszám: +49 (9624) 92290-100

E-mail:info@skyport-group.de

https://www.skyport-group.de/j/privacy

 

Startupline Kft.

1052 Budapest,

Deák Ferenc tér 3. 2. em

Telefonszám: 06-30-528-2328

E-mail: info@startupline.hu

 

Biens SAS – Kango

5 Rue Colbert
21600 Longvic (France)
Telefonszám: +33 03 806 806 40

Kontakt: http://www.kango-pro.com/en/contact

 

Entelo Sp. z o.o.

ul. Tomasza Zana 11A,

20-601 Lublin

Telefonszám: 24 365 20 90 /24 366 56 56

E-mail: biuro@entelo.pl

 

LIEGL & DACHSER Kft.
Pilisvörösvár
Ipartelep u. 1.
2085  
Központi szám: +36 26 532 000
Email: customer.pilisvorosvar@dachser.com

http://www.dachser.com/hu/hu/Data-Protection-Policy_822.htm

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása szükséges a chairpro.hu számára annak érdekében, hogy a megrendelésit kezelhesse és kézbesíthesse Önnek.

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív felhasználónk. A fiókkal rendelkező felhasználók esetében az adatokat a legutóbbi megrendelést követően 36 hónapig tartjuk meg.

 

Direkt marketing

 

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait arra használjuk, hogy marketing ajánlatokat, információkat és meghívókat küldjünk e-mail, szöveges üzenetek, telefonhívások formájában. A chairpro.hu-val kapcsolatos élményeinek optimalizálása céljából releváns információkat, ajánlott termékeket és személyre szabott ajánlatokat küldünk.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

- kapcsolattartói információk, így e-mail címek, telefonszám és postai irányítószám

- vezeték és keresztnév

Ha van chairpro.hu fiókja, akkor a fiókkal kapcsolatos személyes adatait is feldolgozzuk, így például: 

- név

- cím

- vásárlási és rendelési előzmények

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az adatait soha sem adjuk át, adjuk el vagy cseréljük el marketingcélokból a Chairpro Magyarország Kft-n kívül álló harmadik féllel. 

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a direkt marketinghez.

 

A beleegyezése visszavonásához való jog:

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet a direkt marketinget illetően.

Ha így tesz, a Chairpro Magyarország Kft. nem küldhet Önnek többet semmilyen további direkt marketing ajánlatot vagy információt a beleegyezése alapján.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

- követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

- e-mailt küldhet az info@chairpro.hu e-mail címre

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait megtartjuk direkt marketing céljából, amíg vissza nem vonja beleegyezését. 

 

Ügyfélszolgálat

 

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk kérései, panaszai kezeléséhez, és a termékekkel vagy technikai támogatási anyagokkal kapcsolatos ügyintézéshez e-mailen, telefonon és a közösségi médiában.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Bármilyen adatot feldolgozhatunk, amelyet megad számunkra, beleértve a kötelező kategóriákat 

- kapcsolattartói adatok, így például név, cím, e-mail-cím és telefonszám

- fizetési információ és fizetési előzmények

- rendelési információ

- fiókszám (ID)

- az ügyben folytatott minden levelezés

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A Chairpro Magyarország Kft. munkatársai.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása az Ön és a Chairpro Magyarország Kft. jogos érdekén alapul.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait az e-mailek, levelezés és az esetkezelés esetében 36 hónapig tartjuk meg. 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Chairpro Magyarország Kft. jogos érdeke szerint történik. A Chairpro Magyarország Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

Fejlesztések és javítások

 

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Az adatokat felhasználjuk szolgáltatásaink, termékeink és rendszereink fejlesztésére és javítására minden felhasználónk számára. Ebből a célból adatait nem egyéni szinten elemezzük.

Ebbe beletartoznak az elemzések, melyeket arra használunk, hogy a szolgáltatásainkat felhasználó baráttá tegyük, fejlesszük az informatikai rendszereinket, hogy általánosságban növeljük látogatóink és vásárlóink biztonságát.

 

Milyen személyes adatokat használunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

- ügyfélszám

- ország

- fiókbeállítások

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, ha vásárolt tőlünk:

- rendelési előzmények

- fizetési előzmények

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fent részletezett szolgáltatások nyújtása érdekében használjuk fel. Google Analytics-et veszünk igénybe a vásárlók internetes viselkedésének általános szintű elemzése érdekében-. További információ.

 

Mi a személyes adatok feldolgozásának jogi alapja?

A személyes adatok feldolgozása, szolgáltatásaink és termékeink fejlesztése és javítása érdekében, jogos érdekünkön alapul.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív chairpro.hu fiókkal rendelkezik.

 

Az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való joga:

Önnek jogában áll személyes adatainak a Chairpro Magyarország Kft. jogos érdekein alapuló feldolgozásával szemben ellenvetéssel élni az info@chairpro.hu e-mail-címen. A fiókját ekkor töröljük, és szolgáltatásokat nem tudunk nyújtani Önnek.

 

Megfelelés a törvényi előírásoknak

 

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.

Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

 

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

- ügyfélszám

- rendelési szám

- név

- postai cím

- tranzakció összege

- tranzakció dátuma

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

Az adatait a Chairpro Magyarország Kft-n belül osztjuk meg.

Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a Chairpro Magyarország Kft. eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Az adatait a Magyarországon hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

 

Cookiek

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódnak és a későbbi látogatásokkor aktiválódnak. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába. Amennyiben nem egyezik bele a sütik használatába, azokat böngészője beállításaiban bármikor módosíthatja.

Hogyan használjuk a sütiket?

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük adatait, ha a „Jegyezz meg” opciót választja bejelentkezéskor. Mind első, mind harmadik felektől származó sütiket felhasználunk statisztikák és felhasználói adatok gyűjtésére, és egyéni formában analitikai eszközökhöz, hogy optimalizálhassuk oldalunkat és releváns marketinganyagokkal láthassuk el.  

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A sütik a chairpro.hu-on nem dolgoznak fel személyes adatokat.

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A sütik a chairpro.hu-on nem mentik el személyes adatait.

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

A sütik a chairpro.hu-on nem mentik el személyes adatait.

 

A cookie-k törlése

A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-k kezeléséről és törléséről mindent megtalál a „Súgó” menüben. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Figyelem! Ha blokkolja a cookie-kat, nem fogja tudni kihasználni honlapunk számos előnyét. 

Sütik beállítására vonatkozó információk a különböző böngészőkben:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer